Skip to main content

Tyst kunskap inom glastillverkning

-dokumentation och film med bidrag från Riksantikvarieämbetet i samarbete med The Glass Factory

Riksantikvarieämbetet har delat ut 17 miljoner kronor till kulturarvsprojekt som går till att bevara, använda och utveckla kulturarv i Sverige.

The Glass Factory har tillsammans med Glasakademin blivit beviljade 200.000 SEK till projektet Dokumentation och kunskapsöverföring av det immateriella kulturarvet  ”manuell glastillverkning”, så kallade ”tysta kunskaper”.

Syftet med projektet är att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Dokumentation och kunskapsöverföring av det immateriella kulturarvet ”manuell glastillverkning”, så kallade ”tysta kunskaper”. Manuell glastillverkning erkänns nu av UNESCO som ett immateriellt kulturarv i flera länder i Europa. Jämfört med för 40 år sedan har manuell glasproduktion i Sverige minskat dramatiskt, traditionell produktion i glasbruk har minskat med mer än 95%. Ca 100 så kallade studioglas­verkstäder byggdes under dessa 40 år, men mer än hälften av dessa har också försvunnit under de senaste 20 åren. Utövarna av hantverket har förändrats under de senaste 40 åren. Glasblåsare på glasbruk, som ofta arbetar i ett team och efter ritning av konstnärer, är det mycket få av nuförtiden (ca 50), medan glasblåsare i studion oftast endast gör sin egen design och ofta arbetar med endast en assistent (cirka 50­75). Nästan alla studioglasblåsare i Sverige, Danmark och Norge är dock utbildade på Riksglasskolan i Orrefors, Kosta eller Nybro i Småland.

Förväntningen på projektet är att kunskapen överförs till yngre utövare samt att en djup dokumentation säkerställer att kunskaperna är säkrade för kommande generationer av glasblåsare.

Filmer: Filmning och redigering av Mattias Hultgren och Anette Rose. Arkivmaterial från SVT.

Illustrationer: Samuel Weisenborg. 

Film

Galleri

Illustrationer: Samuel Weisenborg
Illustrationer: Samuel Weisenborg
Illustrationer: Samuel Weisenborg
Illustrationer: Samuel Weisenborg