Skip to main content

Om glasakademin

Glasakademin är en organisation för svenska glaskonstnärer. Glasakademin verkar för att sprida information, inspiration och kunskap om det svenska studioglaset. De runt sjuttio medlemmarna visar på en stor bredd, här finns de flesta tekniker och uttryck representerade.

Glasakademin erbjuder en mötesplats på internet för såväl yrkesverksamma glaskonstnärer som alla andra intresserade av experimentellt och konstnärligt gestaltat glas. Hemsidan ger en presentation av medlemmarna och av organisationens verksamhet och stadgar. Vi publicerar också nyheter inom glasvärlden med referat från kongresser, utställningar, utmärkelser och andra aktuella händelser.

Smålands museum / Sveriges glasmuseum

Som en första målsättning hade Glasakademin att verka för ett museum för svenskt studioglas. Förhandlingar inleddes vid årsskiftet 2005-2006 med Smålands museum/Sveriges Glasmuseum, och i maj månad 2008 kunde Museum för Studioglas öppna som en egen avdelning med en permanent utställning om studioglas på Smålands museum/Sveriges glasmuseum i Växjö. Samlingen består främst av donerade verk av Glasakademins medlemmar.

Glasakademin bistår Smålands museum/Sveriges glasmuseum att utveckla studioglassamlingen. Glasakademins arkiv har överlämnats till Smålands museum. Arkivet är tillgängligt för allmänheten.

Här kommer du direkt till utställningen.

https://kulturparkensmaland.se/utstallningar/aktuella-utstallningar/studioglas-i-forandring/

Boken  Studioglas i förändring kan du köpa här

https://kulturparkensmaland.se/kop-vara-bocker/

www.smalandsmuseum.se.

Kontakta oss

Verksamhets­berättelser & Stadgar

Glasakademin

Stadgar 2022

Glasakademin

Årsmöte 2021 - Protokoll

Glasakademin

Årsberättelse 2020

Glasakademin

Årsberättelse 2022

Glasakademin

Årsberättelse 2023

Our Story