Skip to main content

Gjutet glas

Gjutning är benämningen på flera tekniker för att forma glas i någon slags gjutform. De vanligaste teknikerna är, varmgjutning,sandgjutning och ugnsgjutning.

Då man gjuter glas brukar man börja med att tillverka en modell av t ex lera eller vax. Därefter skapar man en form med utgångspunkt från modellen. Formen fylls med glasbitar eller varmt flytande glas. När glaset formats kyls det långsamt i en kylugn. Till sist gör man rent glaset och polerar det om man vill ha en glansig yta.

Varmgjutning och sandgjutning.

Formar kan göras av olika material som stål, grafit eller till och med sand så länge som formen tål den höga temperaturen av det smälta glaset som kan vara mer än 1300 °C. I formen kan man lägga ner färgat glaspulver och även bitar av metall eller uppvärmda redan formade glasdelar innan varm glasmassa direkt från glashyttans ugn hälls på. När man varmgjuter glas är glaset redan smält då det hälls i formen. Ibland används en gasbrännare för att flampolera glasets ovansida för att ta bort märken och förbättra ytans utseende. Då glaset smält ut i formen måste det kylas långsamt under kontrollerade former i en kylugn för att inte spricka.

Då man sandgjuter glas brukar man börja med att tillverka en modell ett ”original”av t ex lera, trä eller vax. Detta original trycks sedan ner stort kar av sand, blandat med bindemedel,för att tillverka formen så att ett hålrum bildas.

Glas fångas sedan an på en pipa eller kula från glashyttans ugn och droppas eller hälls sedan ner i sandformen. Ibland används en gasbrännare för att flampolera glasets ovansida för att ta bort märken och förbättra ytans utseende. Man kan även lägga i färgpulver eller detaljer som man vill gjuta in i galset. Då glaset smält ut i formen måste det kylas långsamt under kontrollerade former i en kylugn för att inte spricka.

Ugnsgjutning

Man börjar med att tillverka en modell ett ”original”av t ex lera, trä eller vax. Originalet gjuts in I en form av gips och kvarts. Om det är av vax bränner man sedan ut vaxet så att ett hålrum finns i gips-kvartsformen. Man placerar formen i våg i en glasugn och fyller formen med kalla bitar eller kross av kristallglas, planglas eller flaskor. Därefter låter man glaset smälta ned i formen inne i ugnen som man programmerar enligt en speciell temperaturkurva. När glaset svalnat till 25 gr celsius kan man öppna ugnen och ta ut glasobjektet medan formen rivs och är en sk ”förlorad form” liknande hur man gjuter tex brons. Glaset kan sedan slipas, sågas och poleras mm till önskat utseende.

En speciell variant av ugnsgjutet glas är "Pâte de Verre" som beskrivs på en egen sida.

Titel: Byggstenar av gjutet glas med optiskt fenomen för ökat och riktat ljusinsläpp. Tillverkare: VRIJ GLAS Foundation, Amsterdam, Holland Mått: 12 x 12 x 12 cm Foto: Anna Carlgren Titel: Byggstenar av gjutet glas med optiskt fenomen för ökat och riktat ljusinsläpp. Tillverkare: VRIJ GLAS Foundation, Amsterdam, Holland Mått: 12 x 12 x 12 cm Foto: Anna Carlgren
Titel: Byggstenar av gjutet glas med optiskt fenomen för ökat och riktat ljusinsläpp. Tillverkare: VRIJ GLAS Foundation, Amsterdam, Holland Mått: 12 x 12 x 12 cm Foto: Anna Carlgren