Skip to main content

Neon

Neon är ett icke-metalliskt grundämne som har kemiskt tecken Ne. Neon är en ädelgas, som bland annat används i lysrör. När ett neonlysrör lyser blir ljuset rött till orange, men neon kan blandas med andra ädelgaser som till exempel krypton för att få andra färger.

Man utgår från raka glasrör. I ena änden sätter man i en gummikork och i den andra en tunn slang som glasblåsaren blåser i. Glasröret värms i en gasollåga som är justerad så att den blir så het som möjligt. Röret ska hela tiden snurras i lågan och flyttas fram och tillbaka, så att uppvärmningen blir jämn på alla sidor och runt hela stället som ska böjas. Annars kan röret spricka eller gå av.

Glaset värms tills det mjuknar och böjs sedan efter ritningen. Samtidigt måste glasblåsaren blåsa i röret med ett jämnt tryck för att böjen inte ska kollapsa.

Efteråt måste röret kylas långsamt i en speciell avspänningsugn för att få bort spänningarna, så att glaset inte spricker.

Komplicerade bokstäver och figurer värms samman av flera delar. Där två rör har värmts ihop bildas det en skarv. På samma sätt skarvar man på elektroderna.

Slutligen monteras de färdiga rören i en speciell anordning för att först vakuumpumpas och sedan fyllas med gas.

Neon och glasskulptur: Fredrik Nielsen Neon och glasskulptur: Fredrik Nielsen
Neon och glasskulptur: Fredrik Nielsen
Neon: The Garage Neon: The Garage
Neon: The Garage
Neon: The Garage Neon: The Garage
Neon: The Garage
Neon: The Garage Neon: The Garage
Neon: The Garage