Skip to main content

Jag är glasblåsare och konstnär och driver Glasstudion Big Pink på Gotland sedan 2015. Jag har fem års utbildning inom glas. Redan för sjutton år sedan började jag min grundutbildning i Kosta Småland därefter tog jag en BA examen från Danmarksdesign skola för konsthantverk, Bornholm och vidare ett projektår på Gotlands Konstskola.

Jag har genom min passion för kulturarvet glas och engagemang för landsbygden skapat en kulturell plattform för konst, hantverk och mat i en gamla fin kalkstenslada i lilla byn Norrlanda på Gotland. I huvudsak skapar jag väl genomarbetade handgjorda bruksglas till gourmetrestauranger och privatkunder, min marknad är mestadels Sverige samt USA men vi skickar glas över hela världen. Mitt formuttryck inspireras ofta från naturen men även från materialets egen rörelse och karaktärsdrag, jag försöker alltid jobba med materialet snarare än emot, funktion är även viktigt för mig när nya glas och tallrikar tas fram.

Jag genomför även publika performancen där glas ofta visas upp på överraskade vis och fokuserar på materialets egenskaper och mystik, allt för att bredda kunskapen och intresset för materialet glas. När jag genomför mer konstnärliga gestaltningar utmynnar det ofta i rumsliga installationer där galleribesökaren får uppleva glaset kroppsligt och jag intresserar mig över att attrahera fler sinnen än synen i konstupplevelsen. Jag använder mig då av ljud eller luktverk tillsammans med glaset, som alltid har störts fokus. Jag värnar om handens kunskap och det handgjorda objektet och vikten av konst och kultur för alla, därför har jag öppen verkstad och lägger alltid stor vikt på att undervisa om glaset och dess egenskaper. Jag håller regelbundet kurser i glasblåsning, korta och långa och de som besöker min verkstad kan räkna med att få sig en spontan lektion i hur vi arbetar och varför vi älskar glas.  

Utbildning & CV

 • 2006-2007.Kosta Glascenter. Kosta
 • 2007-2011.BA Kunstakademiets Designskole, Bornholm glasavdelning
 • 2011-2012. Gotlands Konstskola, projektkonst offentliga rummet. Gotland
 • 2008. MA kurs Jocelyne Prince, Bornholm
 • 2012. MA kurs James Carpenter, Bornholm

Separatutställningar

 • 2022. ”En hyllning till Vatten”. I gamla vattentornet. Haparanda stad
 • 2020. ”Svart skog”. Körsbärsgården Sundre. Gotland
 • 2013. ”Secret garden” Hotel Stelor. Gotland
 • 2013. ”Slottet” GKF Galleri. Visby
 • 2012. ”Grön som gräset” Hamra krog och Krukmakeri galleri. Hamra

Samlingsutställningar

 • 2016. ”Samtida glas” Milles gården. Stockholm
 • 2016. ”Sommarsalong” GKF galleri. Visby
 • 2015. ”Que Vagis” The Glass Factory. Boda
 • 2014. ”Formulas” Gotlands Museum. Visby
 • 2014. ”Dead end Drive” Supermarket Kulturhetet. Stockholm
 • 2013. ”Salong 36” Gocart Gallery Visby
 • 2011. “Crash & Burn” Form/ Design center Malmö

Internationella utställningar

 • 2016. ”Made of glass” New York Design center. Lex 200. Show room Lawton and Mull
 • 2014. ”VOOL” Baltic 7. Artist in recidence Dagö- Estland
 • 2012. ”Korrespondance”. Designer Zoo, DIALOG. Köpenhamn
 • 2011. ”Crash & Burn”Europäisches Museum für Modernes Glas. Coburg Tyskland
 • 2008. ”Danskt hem 2008”. Grönbäcks Gård Bornholm.

Konstnärliga gestaltningar offentlig miljö

 • 2016-2022. ”Mat på glas” Middags performance med Restaurang ROT Luqaz Ottosson.
 • 2016. ”GIRL, fire walk with me”. Performance, Norrlanda.Gotland
 • 2015. ”Girlpower and glassblowing”. Performance Norrlanda Gotland
 • 2012. ”Meeting points” med Helene søs Schjødts, Visby Ringmur. Gotland
 • 2011 ”Det hele går i fisk” Hvide Sande konstfestival. Danmark
 • 2011. ”Snögrafitti” offentlig utsmyckning. Bornholm. Danmark

representerad

 • 2020. Konsthall Körsbärsgården. Sundre. Gotland
 • 2020. Nordiska Kompaniet NK. Stockholm
 • 2016 - 2022- . New York Designcenter Lawton & Mull
 • 2014 - 2022. Konstnärlig representant i Regionalt kulturellt arbete
 • 2021 - Restaurang Frantzen. Stockholm
 • 2020 - Reataurang Ekstedt. Stockholm
 • 2020 - Restaurang Emmer Ulriksdals slott
 • 2018 - 2022. Clarissa the Bakery New Hampshire USA
 • 2018 - 2020. Restaurang Daniel Berlin. Österlen. Skåne
 • 2018 - 2020. Restaurang ALoE. Stockholm
 • 2016 – 2022. Restaurang Agrikultur. Stockholm
 • 2012 – 2020. Restaurang Esperanto. Stockholm

Stipendier & Utmärkelser

 • 2022. Stipendium särskilda uppdrag. Region Gotland
 • 2020. Artist in Residence- Haparanda stad. Norrbotten
 • 2019. Gotlands representant ”Sverige middagen” Kungliga slottet. Stockholm
 • 2015. Assistentstipendium Ann Wolff stiftelse. Gotland
 • 2014. Artist in Residence Baltic 7. Estland
 • 2014. Årets Formbärare. Svensk form
 • 2014. Resestipendium. Region Gotland
 • 2012. Kulturarbetarstipendium Region Gotland
 • 2011 och 2009. Fruntimmerssamfundets stiftelse
 • 2009. Estrid Ericssons stiftelse
 • 2006. Glasakademin studentstipendium