Skip to main content

Murrini Millefiori

En mosaikstav är en glasstav som tillverkats av hopsmält glas i olikfärgade lager. Det hopsmälta glaset dras ut till en glasstav. I tvärsnittet av staven framträder en bild eller ett mönster. Eftersom Italien har en lång tradition med tekniken är de flesta begrepp kring detta på italienska.

"Millefiori" betyder tusen blommor och betecknar en mosaikstav där olikfärgade glasstavar smälts ihop till ett geometriskt blom- eller stjärnmönster."Murrina" är en tunn skiva av en mosaikstav. "Murrine" (andra stavningar "murrhine", "murrini") är hopsmälta färgade glasstavar eller glas som formats i förväg och smälts ihop i oregelbundna mönster och sedan dragits ut till en stav. Tvärsnittet kan vara bokstäver, figurer, djur m.m. "Latticino" är en glasstav som snurrats till en spiral, ursprungligen vita (latte = mjölk), men nu används begreppet för alla färger.

Stavarna formas med gasbrännare, i en glasugn eller med en kombination av dessa. För att göra symmetriska mönster som millefiori kan man utgå från färgade glassmältor- som formas i optiska formar av t ex brons eller aluminium. Man fångar an en kontrasterande färg över den första och formar glaset i en ny optisk form. Processen upprepas tills glaset fått det antal lager och det mönster man vill ha. Ofta får det sista anfånget jämna ut stavens yttre form så att den blir rund.

Man kan även göra komplexa ickesymmetriska mönster genom att skulptera fram mönstret och forma ett färglager i taget över en gaslåga. Till sist kan pusselmetoden användas där en positiv och en negativ form i olika färger skapas. Då glaset svalnat smälts delarna ihop och glaset dras ut till en stav.

  • Material: Slipat och polerat prisma av murrini som limmats på en triangulär bipyramid polyeder  gjord av slipat och polerat optiskt glas. Optiskt glas är glas av hög kvalitet med speciella ljusbrytande egenskaper för olika optiska  instrument som till exempel teleskop. Mått: 7 x 7 x 7 cm Design, utförande, foto: Anna Carlgren Material: Slipat och polerat prisma av murrini som limmats på en triangulär bipyramid polyeder  gjord av slipat och polerat optiskt glas. Optiskt glas är glas av hög kvalitet med speciella ljusbrytande egenskaper för olika optiska  instrument som till exempel teleskop. Mått: 7 x 7 x 7 cm Design, utförande, foto: Anna Carlgren
    Material: Slipat och polerat prisma av murrini som limmats på en triangulär bipyramid polyeder gjord av slipat och polerat optiskt glas. Optiskt glas är glas av hög kvalitet med speciella ljusbrytande egenskaper för olika optiska instrument som till exempel teleskop. Mått: 7 x 7 x 7 cm Design, utförande, foto: Anna Carlgren