Skip to main content

Pâte de verre

Pâte de verre är franska och betyder glaspasta. Det är en speciell form av ugnsgjutning som ger ett opakt eller halvopakt glas med ett speciellt sprött utseende. Under jugendperioden skapades t ex vaser med reliefdekor av blommor, insekter och kräldjur i denna teknik. I sin enklaste form kan barn använda tekniken men i professionella sammanhang kan den användas för att göra mycket avancerade konstglas.

Man börjar med att tillverka en modell i lera, vax eller något annat lämpligt material som lätt kan tas bort. Med utgångspunkt från modellen görs en eldfast form t ex av en blanding av gips, kisel och talk. När den har torkat tar man bort ursprungsmodellen och gör rent formen ordentligt. Formen bearbetas för att få önskad yta. I formen kan man sedan lägga färgat glaspulver eller större glaskorn. Färgpulvret bör först blandas med vatten och tapetklister så att det sitter fast där man sätter det. Antingen gör man formen så att glaset byggs upp på insidan eller så att glaset placeras på utsidan.

Glaset krossas så att kornen får samma storlek som strösocker. Större och mindre korn kan användas som effekter. Glaset tvättas, torkas och mixas med färdigblandat tapetklister. Mixen bör vara slät och kan eventuellt blandas med pulvriserad färg. Det är också möjligt att experimentera med att blanda in olika material som metall, sand, tegeldamm, glimmer m.m. Den färdiga glaspastan packas i formen som bör vara våt för att hjälpa glaset att fastna på ytan. Därefter ska glaset in i ugnen. Ugnen bör vara så varm att glaspastan precis sintrar (klibbar) samman vid ca 750 oC. Tid och temperatur beror på vilken sorts glas man använder, formen, tjockleken på glaset och hur mycket man vill att glaskornen ska smälta samman. Till sist kyler man glaset under kontrollerade former i en kylugn.