Skip to main content

Slipning

Många glasprodukter slipas innan de är färdiga. Slipningen kan ändra glasets form, funktion och utseende. Det kan gälla att fasa av en kant, plana en botten eller slipa fram ett optiskt mönster där ljuset reflekteras i glasytans olika vinklar.

Slipning görs med en slipmaskin som håller en roterande slipskiva. Slipskivor kan ha slipkorn av kiselkarbid eller diamant och finns i olika grovlekar och form. Skären i glaset påverkas av slipmedlet, hur hårt glaset pressas mot slipskivan, vilken vinkel man använder och hastigheten på slipskivan.

Vid slipning kan olika slipskivor och tekniker kombineras, t ex oliv-, fasett-, briljant- och diamantslipning. Slipskären varieras genom användning av slipskivor med olika kantprofil. Den kan t ex vara vinkelformad, rak, rund eller sned.

Då man slipar börjar man med att märka upp mönstret på glaset. Glaset slipas sedan i ett antal steg. Först grovslipas det, dvs "mycket" glas tas bort på kort tid med hjälp av ganska grova korn på slipskivan. För att underlätta arbetet används slipmedel om detta inte redan finns inbakat i skivan. Hela tiden kyls skivan med vatten för att glaset inte ska överhettas och för att bli av med det glas som slipas bort. Därefter finslipas glaset med en slipskiva med finare korn. Mönstret som bildats är helt matt. För att få en glansig glasyta igen kan glaset poleras med polermedel med en polerskiva av t ex kork 

Världen upp och ned, ur serien 'Optiska fenomen som arkitektoniska element' Material: Härdat fönsterglas, 200 x 100 x 1 cm Design, utförande: Anna Carlgren Foto: Wyke Valkema Världen upp och ned, ur serien 'Optiska fenomen som arkitektoniska element' Material: Härdat fönsterglas, 200 x 100 x 1 cm Design, utförande: Anna Carlgren Foto: Wyke Valkema
Världen upp och ned, ur serien 'Optiska fenomen som arkitektoniska element' Material: Härdat fönsterglas, 200 x 100 x 1 cm Design, utförande: Anna Carlgren Foto: Wyke Valkema
Material: Slipat och polerat prisma av murrini som limmats på en triangulär bipyramid polyeder  gjord av slipat och polerat optiskt glas. Optiskt glas är glas av hög kvalitet med speciella ljusbrytande egenskaper för olika optiska  instrument som till exempel teleskop. Mått: 7 x 7 x 7 cm Design, utförande, foto: Anna Carlgren Material: Slipat och polerat prisma av murrini som limmats på en triangulär bipyramid polyeder  gjord av slipat och polerat optiskt glas. Optiskt glas är glas av hög kvalitet med speciella ljusbrytande egenskaper för olika optiska  instrument som till exempel teleskop. Mått: 7 x 7 x 7 cm Design, utförande, foto: Anna Carlgren
Material: Slipat och polerat prisma av murrini som limmats på en triangulär bipyramid polyeder gjord av slipat och polerat optiskt glas. Optiskt glas är glas av hög kvalitet med speciella ljusbrytande egenskaper för olika optiska instrument som till exempel teleskop. Mått: 7 x 7 x 7 cm Design, utförande, foto: Anna Carlgren
Titel: Försilvrat kalejdoskop. Ur serien ’Optiska Fenomen som Arkitektoniska Element’ Design utförande foto: Anna Carlgren Mått: 35 x 35 x1 cm Material: Slipat och polerat planglas, silverspeglingen är gjord efter själva slipningen. Titel: Försilvrat kalejdoskop. Ur serien ’Optiska Fenomen som Arkitektoniska Element’ Design utförande foto: Anna Carlgren Mått: 35 x 35 x1 cm Material: Slipat och polerat planglas, silverspeglingen är gjord efter själva slipningen.
Titel: Försilvrat kalejdoskop. Ur serien ’Optiska Fenomen som Arkitektoniska Element’ Design utförande foto: Anna Carlgren Mått: 35 x 35 x1 cm Material: Slipat och polerat planglas, silverspeglingen är gjord efter själva slipningen.
Titel: Porträtt av min Dotter: Du är min Rosenknopp Material: Kuben är av slipat och polerat optiskt glas, Rosen är gjord på venetianskt vis, runt det varma glaset har jag lagt på 24K bladguld, Det gyllene benet är målat med en guldhaltig vätska som benämns Glansguld för att guldet  glänser efter bränning i en ugn. (Finns även som Polerguld, men denna måste poleras med en  agat-sten efter bränningen.) Rosen är limmad på kuben som är limmad på ben och fot. Design och utförande: Anna Carlgren Fotograf: Anna Carlgren Höjd: 18 cm Titel: Porträtt av min Dotter: Du är min Rosenknopp Material: Kuben är av slipat och polerat optiskt glas, Rosen är gjord på venetianskt vis, runt det varma glaset har jag lagt på 24K bladguld, Det gyllene benet är målat med en guldhaltig vätska som benämns Glansguld för att guldet  glänser efter bränning i en ugn. (Finns även som Polerguld, men denna måste poleras med en  agat-sten efter bränningen.) Rosen är limmad på kuben som är limmad på ben och fot. Design och utförande: Anna Carlgren Fotograf: Anna Carlgren Höjd: 18 cm
Titel: Porträtt av min Dotter: Du är min Rosenknopp Material: Kuben är av slipat och polerat optiskt glas, Rosen är gjord på venetianskt vis, runt det varma glaset har jag lagt på 24K bladguld, Det gyllene benet är målat med en guldhaltig vätska som benämns Glansguld för att guldet glänser efter bränning i en ugn. (Finns även som Polerguld, men denna måste poleras med en agat-sten efter bränningen.) Rosen är limmad på kuben som är limmad på ben och fot. Design och utförande: Anna Carlgren Fotograf: Anna Carlgren Höjd: 18 cm
Teknik: Slipad och polerad färgtapp av uranglas limmad på en polyeder av optiskt glas. År: 1984 Design, utförande och foto: Anna Carlgren Teknik: Slipad och polerad färgtapp av uranglas limmad på en polyeder av optiskt glas. År: 1984 Design, utförande och foto: Anna Carlgren
Teknik: Slipad och polerad färgtapp av uranglas limmad på en polyeder av optiskt glas. År: 1984 Design, utförande och foto: Anna Carlgren
Titel: Atomic Green Design, utförande och foto: Anna Carlgren Material: Prismat är slipat och polerat av massivt uranhaltigt glas som limmats på en hyttarbetad fot av helkristall (33% blymönja, Pb3O4) Höjd: 15 cm Anna Carlgren slipar med kiselkarbid (SiC) på gjutjärnsskivor, finslipar med aluminiumoxid ( Al2O3)  och polerar på tagel med ceriumoxid (CeO2) Titel: Atomic Green Design, utförande och foto: Anna Carlgren Material: Prismat är slipat och polerat av massivt uranhaltigt glas som limmats på en hyttarbetad fot av helkristall (33% blymönja, Pb3O4) Höjd: 15 cm Anna Carlgren slipar med kiselkarbid (SiC) på gjutjärnsskivor, finslipar med aluminiumoxid ( Al2O3)  och polerar på tagel med ceriumoxid (CeO2)
Titel: Atomic Green Design, utförande och foto: Anna Carlgren Material: Prismat är slipat och polerat av massivt uranhaltigt glas som limmats på en hyttarbetad fot av helkristall (33% blymönja, Pb3O4) Höjd: 15 cm Anna Carlgren slipar med kiselkarbid (SiC) på gjutjärnsskivor, finslipar med aluminiumoxid ( Al2O3) och polerar på tagel med ceriumoxid (CeO2)